Risarna je fleksibilna skupina nadobudnih posameznikov, ki verjamemo da je kvaliteta bivanja temelj za boljše življenje. Glavno področje našega delovanja je arhitektura oz. kreiranje in preoblikovanje prostora.

Ker ne obstaja univerzalni posameznik, tudi v arhitekturi ne verjamemo v univerzalne pristope. Delovna filozofija Risarne je gnetenje idej za specifičnega naročnika in doseganje optimalnih rešitev. Dober občutek v prostoru po vaši meri je naše glavno vodilo.

Področje našega dela obsega arhitekturno projektiranje, notranje oblikovanje in grafično oblikovanje. Ukvarjamo se tako z novogradnjami kot prenovami, tako stanovanjskih kot tudi poslovnih in drugih objektov. Na nas se lahko obrnete tako za svetovanje pri oblikovanju interiera, kot tudi za celostno vodenje projekta od ideje do realizacije: urbanizem, idejna zasnova, izdelava projektne dokumentacije, izris notranje opreme itd.

Če si želite hiše po vaši meri, narejeno posebno za vas, vaše potrebe, želje in finančne zmogljivosti; če iščete idejo kako optimalno preurediti stanovanje ali poslovne prostore; ali morda potrebujete osvežitev grafične podobe vašega podjetja…smo pravi naslov za vas.

Jedro Risarne sestavljamo arhitekti: od mlajših z neizčrpno zalogo iskrivih idej, preko strokovno nagrajenih – tako doma kot v tujini (Prešernova nagrada, Plečnikovo priznanje, Young Architect Award, Be Open Award itd), do bolj izkušenih vpisanih v imenik arhitektov in odgovornih projektantov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Pestrost idej in znanj, ključno za doseganje optimalnih rešitev, dosegamo s pomočjo naših interdisciplinarnih sodelavcev, veščih na področjih gradbeništva, geodezije, strojništva, akustike, prava, managementa, informatike in psihologije.

 

Risarna is a flexible group of aspiring individuals, who believe that quality living is fundamental for better life. Our main working activity is architecture, as in creating and redesigning spaces.

It is a fact that there is no such thing as an universal individual and that is why we don´t believe in universal approach. Risarna`s working motto is kneading ideas for a specific investor and achieving the optimum. Creating spaces that arouse pleasant feelings is our goal.

Our working field includes architectural planning, interior design and graphic design. We manage projects for new buildings as well as renovations, of residential, office and other types of buildings. Contact us if you need a simple advice for your interior or more complex, complete solutions from scratch to realization: urbanism, idea project, all levels of project documentation, bespoke furniture drawings etc.

If you wish for a house that fits you, your wishes, needs and financial capacity; if you need an idea on how to get the best out of your apartment or office; if you are looking for a fresh new graphic design of your company…Risarna is here for you.

The core of Risarna consists of architects: from younger ones with an inexhaustible supply of ideas, to locally and internationally acknowledged ones (Prešeren award, Plečnik award, Young Architect Award, Be Open Award etc), as well as to more experienced ones who are also members of The chamber of architecture and environmental planning of Slovenia.

The wide range of ideas and knowledge, essential to achieve the best possible solutions, comes from cooperating with our interdisciplinary associates, skilled in the fields of civil engineering, geodesy, engineering, acoustics, law, management, IT and psychology.